alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Utbildningar

Kontrollkraven på svetsade rörsystem är normalt mycket omfattande i förhållande till system uppbyggda med rörkopplingar. Samtidigt vet vi att det i många sammanhang rör sig om applikationer med samma konstruktions- och driftsdata (tryck, temperatur och media). Då processystem och impulsledningar oftast sitter i direkt förbindelse med varandra, anser vi på Swagelok Sweden att kraven på montage och kontroll bör jämställas. Det är endast vid betraktandet av hela system och totala hanteringen, som man erhåller en verklig kontroll på säkerhet, miljö och ekonomi. Mot bakgrund av detta har vi på Swagelok Sweden utvecklat Swagelok-skolan, Safety Training Seminar (STS) Rörkopplingar, STS Ventiler samt STS Regulatorer.

Målsättningen med Swagelok Swedens utbildningar är att generellt höja säkerhetsnivån på rörapplikationer och även öka kostnadseffektiviteten inom all industri i Sverige. Erfarenheter från våra kunder visar att antalet felmontage och läckage tydligt minskat efter genomförd utbildning. Genom utbildningen minskar risken för driftsavbrott och olyckor samtidigt som man får kontroll på säkerhet, miljö och ekonomi.

För att uppnå en konsekvent kvalitetsstyrning, ska all berörd personal utbildas. Detta gäller således projektansvariga, konstruktörer, montörer, tekniker såväl som driftspersonal. Därigenom ökar medvetenheten om de praktiska hänsynstaganden som måste göras vid installationer. Konstruktionsarbetet blir därmed mer inriktat mot att förenkla installationsarbetet och förebyggande underhåll.

Läs mer om våra utbildningar: Swagelok-skolan, Safety Training Seminar, Hydrogen Solutions for Safety & Reliability, och Process Analyzer Sampling System.

Covid-19 åtgärder vid utbildning i våra lokaler

Covid-19 åtgärder vid utbildning i kundens lokaler