alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Supportsystem för mekaniska tätningar

API 682 lösningar konfigurerade och byggda i Sverige 

Swageloks supportsystem för mekaniska tätningar är designade för att maximera livslängden på mekaniska tätningar samt öka pålitligheten av roterande utrustning genom att säkerställa smörjning, systemtryck och att tillföra korrekt flöde. Nästan 40%¹ av alla oplanerade kritiska stopp av pumpar orsakas av fel på mekaniska tätningar. Alla tätningar läcker men mekaniska tätningar och supportsystem för mekaniska tätningar hjälper till att kontrollera läckaget, vilket sparar pengar, minskar arbetsbördan och ökar säkerheten. För att skydda din verksamhet är det bäst att använda ett supportsystem som är anpassat till systemets specifika behov och utformat för att minska kostsamma läckage.

1http://machining.grundfos.com/media/16611/shaftseal_chapter5.pdf

Minska arbete med förenklad installation och underhåll 

Swageloks supportsystem för mekaniska tätningar är reglerade av API 682 och är utformade för att undvika gängor där det är möjligt vilket begränsar antalet läckagepunkter. Standardisering är nyckeln till en förbättrad effektivitet. Vår anpassningsbara ochrepeterbara design ger en snabb och effektiv åtgärd vilket maximerar er drifttid. Ytterligare alternativ finns tillgängliga för att säkerställa att det systemet du väljer uppfyller dina krav gällande felsökning, underhåll och säkerhet. För att hjälpa till med arbete, installation och lagerkostnader finns även kit med de aktuella komponenterna.

Vi finns där ni finns

Swagelok Sweden är din leverantör för API 682 supportsystem för mekaniska tätningar som är konfigurerade för din applikation. Du kan anlita oss att tillhandahålla de komponenter eller tjänster du behöver, med stöd av Swageloks begränsade livstidsgaranti.Vår lokala kundsupport håller din anläggning igång med designtjänster, anpassat montage eller inköp av komponenter. Vår montageavdelning Custom Solutions kan hjälpa till om du har brist på bemanning eller andra design- eller systemfrågor.

Våra certifierade tekniker genomgår en omfattande utbildning för att säkerställa att vi bygger ditt system enligt strikta riktlinjer för att leverera tillförlitliga och konsekventa supportsystem för mekaniska tätningar.

Vi erbjuder hjälp med följande:

  • Tillverkning av anpassade API 682-system med komponenter speciellt lämpade för din applikation
  • CAD-ritningar samt rör-och instrumentdiagram (P&ID) utformade enligt dina specifikationer
  • Assistans med komponentval och BoM
  • Svetsning, rörbockning och andra mervärdestjänster

Ring 08-626 28 00 eller kontakta Swagelok Sweden för ytterligare information.