alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Safety Training Seminar: Rörkopplingar

Safety Training Seminar: Rörkopplingar

Syftet med våra säkerhetsutbildningar (STS) är att höja kunskapsnivån för alla som hanterar våra produkter. Erfarenheten visar att detta leder till en betydande reducering av de vanligaste driftfelen och läckagen i flödessystem, vilket förhindrar driftstopp och olyckor och minskar de relaterade kostnaderna.
 
Safety Training Seminar: Rörkopplingar täcker ämnen som läckage, slangar, röranslutningar, monteringsprocedurer, råd om rördragning, rörbockning och gängor. Deltagarna är mycket aktiva under denna kurs då den är sammansatta av både teori och praktik.

ta kontakt med vårt utbildningsteam för att boka en kurs

Vem bör delta
För att uppnå en konsekvent kvalitetsstyrning, ska all berörd personal utbildas.
Detta gäller bland annat 

  • Konstruktörer
  • Arbetsledare
  • Montörer
  • Tekniker
  • Driftspersonal
  • Inköpare

Kursmål
Höja kunskapsnivån och ansvarstagandet för all personal som hanterar våra flödeskomponenter för att minska de vanligaste driftfelen samt läckage. På detta vis undviks driftsavbrott och olyckor. 

Deltagarna kommer att lämna kursen med en förståelse för 

  • Läckage - Definition, faktorer, bakgrund
  • Rör - Standarder, tryckklasser, hantering, kapning, gradning, rörbockning
  • Röranslutning - Historik, funktion, konstruktion, montageprocedurer, material
  • Gängor - Standarder, tryckklasser, tätningsprinciper, adapterlösningar

Max antal deltagare
10

Tid
08:00 - 16:00

Plats
I våra lokaler i Sollentuna, Göteborg, Karlstad, era lokaler eller på distans. 

Språk
Svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål.

Läs mer om våra andra kurser här, kontakta vårt utbildningsteam eller ring 08-626 28 00.