alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Dataskyddspolicy

Swagelok Sweden (SVAFAB) respekterar våra kunders integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om våra kunder och potentiella kunder. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när vi är på besök hos er, när vi träffas vid aktiviteter såsom mässor, seminarier eller utbildningar, samt när du kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, jobbtitel och bransch. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från arbetsgivares webbplats med bakgrund till din anställning hos våra kunder. Vid vissa utbildningar samlar vi in bilder och personnummer till personliga ID kort.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

- Skicka dig information om våra produkter och tjänster.

- Behålla historik om våra aktiviteter (telefonsamtal, kundbesök, minimässor, osv.) hos er samt era besök hos oss.

- Behålla historik om de som har gått våra utbildningar.

- Skicka dig kundenkäter.

- Tillhandahålla ID kort efter genomförda utbildningar.

Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i den här policyn använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckeriet som tillverkar ID kort till vissa utbildningar. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge din arbetsgivare är kund till oss. Personnummer och bilder är förstörda och tagna ur tryckeriets system direkt efter produktion och raderas därefter av Swagelok Sweden (SVAFAB) en månad efter utbildningsdatumet på grund av internhandläggning. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicy och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att klicka här. Du kan också ringa 08-626 28 00. 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Swagelok Company's Privacy and Data Protection PolicySwagelok Company's Cookie Notice and Disclosure