alert icon
Internet Explorer 8 och 9 stöds inte av den här webbplatsen. Vänligen använda en annan webbläsare.
Göm meddelandet hide icon
Swagelok Sweden

Din Swagelok återförsäljare i Sverige

Safety Training Seminar: Ventiler

Safety Training Seminar: Ventiler

Syftet med våra säkerhetsutbildningar (STS) är att höja kunskapsnivån för alla som hanterar våra produkter. Erfarenheten visar att detta leder till en betydande reduktion av de vanligaste driftfelen och läckage i flödessystem, vilket förhindrar driftstopp och olyckor och minskar de relaterade kostnaderna.
 
Safety Training Seminar: Ventiler fokuserar på metodiken för att välja rätt ventil för olika typer av system. Vi går igenom systemdata samt hur man använder informationen för att komma fram till en ventil som är rätt anpassad till det aktuella systemet.

TA KONTAKT MED VÅRT UTBILDNINGSTEAM FÖR ATT BOKA EN KURS

Vem bör delta
För att uppnå en konsekvent kvalitetsstyrning, ska all berörd personal utbildas.
Detta gäller bland annat 

 • Konstruktörer
 • Arbetsledare
 • Montörer
 • Tekniker
 • Driftspersonal
 • Inköpare

Kursmål
Höja kunskapsnivån för all personal som hanterar ventiler för att minska de vanligaste driftfelen samt läckage. På detta vis undviks driftsavbrott och olyckor. 

Deltagarna kommer att lämna kursen med en förståelse för 

 • Metodiken vid ventilval
 • Läckage - Definition, faktorer, bakgrund
 • Olika ventilfunktioner
 • Systemdata att beakta
 • Hur man dimensionerar ventilkapacitet
 • Andra konstruktionsdetaljer

Max antal deltagare
10

Tid
4 timmar

Plats
I våra lokaler i Sollentuna, Göteborg, Karlstad, era lokaler eller på distans. 

Språk
Svenska eller engelska, beroende på kundens önskemål. 

Läs mer om våra andra kurser här, kontakta vårt utbildningsteam eller ring 08-626 28 00.